Tachográf beépítés:

Cégünk vállalja analóg és digitális tachográfok beszerzést és beépítését.

Az EU-ban 2006. május 1 után, először forgalomba helyezett gépjárművekbe csak digitális tachográf építhető be!


Árajánlatot csak a gépjármű és a tachográf pontos ismeretében tudunk adni.

Mikor kell beépíteni tachográfot:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet:

92. § (1) A sebességmérő a jármű tényleges sebességénél - 20 km/h sebesség felett - kisebb értéket nem mutathat.

(2) Az autóbuszt, valamint az olyan N kategóriájú járművet, amelynek megengedett legnagyobb össztömege az általa vontatható pótkocsi megengedett legnagyobb össztömegével együtt a 3500 kg-ot meghaladja - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - menetíró műszerrel (a továbbiakban: tachográf) kell felszerelni.

(3) Nem kell tachográffal felszerelni a (2) bekezdésben meghatározott olyan járművet:

a) amelynek tervezési sebessége nem haladja meg a 30 km/órát;

b) amelyet - az üzemeltetési cél és az üzemeltetési mód alapján, az Európai Közösségek vonatkozó jogszabályaival összhangban - külön jogszabály mentesít a tachográffal való felszerelés kötelezettsége alól;

c) amelyet kizárólagosan belföldi forgalomban a ca)-cf) pontokban meghatározott valamely üzemeltetési célra használnak:

ca) legfeljebb 17 személy szállítására alkalmas autóbusszal történő személyszállítás,

cb) közszolgáltatási feladatot ellátó költségvetési szerv (intézmény), valamint önkormányzat üzemeltetésében lévő járművel történő - közúti közlekedési szolgáltatásnak nem minősülő - szállítás,

cc) a jármű telephelyétől számított 50 km-es körzetben történő mezőgazdasági áruszállítás,

cd) állati hullák vagy hulladékok szállítása, az erre a célra kialakított járművekkel,

ce) élő állatok szállítása helyi értékesítési vagy feldolgozóhelyre,

cf) közúti járművezetők képzése.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott, 2002. január 1. napja előtt forgalomba helyezett gépkocsikra 2002. december 31. napjáig kell a tachográfot felszerelni.


Tachográf illesztés:

A tachográfot be kell állítani (illeszteni kell), hogy pontosan mérje a megtett utat.

Szükséges: 2 évente időszakos vizsgálat, forgalomba helyezéskor, tachográf javítás után, és a hajtásláncban történt változtatás esetén (pl: más méretű kerék felszerelés).

Az illesztést címkével és illesztési jegyzőkönyvvel igazoljuk.


Tachográf OMH minősítése:

Az OMH hitelesítési kötelezettség 2006.október 30-tól megszünt.

A tachográfot kiszerelve célműszerrel ellenőrzük, hogy megfelelő pontosságú-e.

Szükséges: 6 évente időszakos vizsgálat, forgalomba helyezéskor, tachográf javítás után.

Az OMH hitelesítést a tachográfba ragasztott sárga címkével és jegyzőkönyvvel igazoljuk.


Páncélkábel :

A tachográf jeladót és a tachográfot összekötő vezetéket védő flexibilis fémcső. Meggátolja a jeladó kábel manipulálását.Szükséges:

 Magyarországi forgalomban résztvevő gépjárművek esetében 2006. május 1-től kötelező.